Op maandag 7 januari 2019 heeft Biertraining.nl op de Horecava het officiële SVH-erkenningskeurmerk ontvangen voor de opleiding SVH Bier 1. Het is de eerste bieropleiding in Nederland die erkend is volgens de SVH Erkenningsregeling Horecaopleidingen. Biertraining.nl gebruikt unieke leermethodes zoals Blended Learning, oftewel leren door vermaak in combinatie met praktijktraining. Voor de toetsing maakt de opleider gebruik van het nieuwe SVH Bier 1 examen.

SVH-directeur Ricardo Eshuis: “Biertraining.nl kan voor een belangrijk deel online. Het proeftechnische deel moet echt in de praktijk gebeuren. Daar zat voor deze opleider de uitdaging. De leermethode van Biertraining.nl is zo ingericht dat online theorie en offline praktijk elkaar in een goede mix versterken. Daarmee voorziet deze opleider in een grote behoefte in de horeca: online leren waarbij medewerkers kort van de werkvloer zijn maar wel goed worden opgeleid en begeleid naar het examen SVH Bier 1.” Co-founder Biertraining.nl Laurens Raven: “Het is een absolute meerwaarde om een erkenning te hebben omdat dit een kwaliteitskenmerk is voor de opleiding die wij hebben ontwikkeld. Het is voor ons en SVH geweldig dat er nu een horecabranche-erkende bieropleiding in Nederland is. De opleiding levert een bijdrage aan de professionaliteit en de vakkundigheid van elke horecamedewerker. Hierdoor worden medewerkers gestimuleerd en gemotiveerd, wat weer goed is voor het personeelsbehoud.”

Erkenningsregeling

De Erkenningsregeling Horecaopleidingen van SVH heeft tot doel om middels een keurmerk helderheid te geven over de kwaliteit van opleidingen. Zo kunnen cursisten en/of bedrijven verantwoord worden doorverwezen naar een branche-erkende horecaopleiding. Opleidingen worden getoetst op criteria die de kwaliteit van het opleidingsinstituut, het opleidingsprogramma, de kwaliteitszorg en de klachtenbehandeling moeten waarborgen. Sinds begin 2016 vindt er ook een inhoudelijke toetsing van de opleidingen plaats. Het volledige traject bestaat uit de beoordeling van de door het opleidingsinstituut ingediende documenten, een audit door een onafhankelijke auditor op de locatie van het opleidingsinstituut en een mystery visit om te controleren in hoeverre theorie en praktische uitvoering van de opleiding overeenstemmen. Alleen als het volledige traject aan alle eisen voldoet, ontvangt de opleider het erkenningskeurmerk voor de betreffende opleiding.