Kanker kent verschillende leefstijlrisicofactoren. Alcohol kan ook het risico op het krijgen van kanker verhogen. Nieuw onderzoek kijkt naar de bijdrage van verschillende hoeveelheden alcohol op het risico op de twintig meest voorkomende kankersoorten. Als de risico’s van de kankersoorten worden samengevoegd blijkt dat tot 15 gram alcohol per dag het totale risico niet is verhoogd. Vanaf 15 gram alcohol per dag is er wel een risicoverhoging. 

Kanker kent verschillende leefstijlrisicofactoren. Roken is de belangrijkste. Gevolgd door ernstig overgewicht en infecties. Alcohol kan ook het risico op het krijgen van kanker verhogen. De studie is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Nutrition and Health Sciences(1).  

Nieuwe analyse 

De onderzoekers richten zich op de twintig meest voorkomende kankersoorten in de westerse wereld. Op basis van bestaande wetenschappelijke data berekenen ze bij verschillende hoeveelheden alcohol wat het risico is om deze soorten kanker te krijgen. Dr. Henk Hendriks: “Deze aanpak is nieuw en geeft een indicatie van de bijdrage van alcohol aan het risico op de meest voorkomende kankersoorten in de westerse wereld. Door dit voor verschillende hoeveelheden alcohol te berekenen krijg je inzicht vanaf welke hoeveelheid alcohol het risico is verhoogd. Deze informatie kan nuttig zijn in de voorlichting over wat mensen kunnen doen om hun risico op kanker te verlagen.” 

Resultaten 

Tot 15 gram alcohol per dag blijkt er geen risicoverhoging op het krijgen van de meest voorkomende kankersoorten. Vanaf 15 gram per dag is er wel een risicoverhoging. Over het algemeen geldt: hoe meer alcohol, hoe hoger het risico op kanker. Daarnaast blijken vrouwen gevoeliger dan mannen. 

Alcohol en kanker 

Alcohol kan het risico verhogen op zes soorten kanker. Het gaat om kanker aan het hoofd, de hals, de slokdarm, de borst, de lever en de dikke darm. Bij borst- en dikkedarmkanker is het risico al enigszins verhoogd bij het drinken van één glas. Bij de ander kankersoorten vanaf hogere consumptie. Over het algemeen geldt: hoe meer je drinkt, hoe hoger het risico op kanker. Ook zijn er een paar soorten kanker (bv. Non Hodgkin) waarbij alcohol juist lijkt te beschermen tegen kanker.