Vanaf nu hebben medewerkers van Royal Swinkels Family Brewers de mogelijkheid om volledig te stoppen met werken op hun 65,5 – 66 jaar. Hiermee neemt de Lieshoutse brouwer een voorsprong op de markt en komt als eerste werkgever met deze constructie. De verschuiving van de AOW-leeftijd naar 67 jaar is reden geweest voor Royal Swinkels Family Brewers om creatief na te denken over nieuwe mogelijkheden voor duurzame inzetbaarheid. Deze constructie geeft medewerkers de kans om parttime door te werken óf eerder te stoppen met werken.

In 2016 al is binnen Royal Swinkels Family Brewers de generatieregeling geïntroduceerd, een gewaardeerde regeling waarbij medewerkers van 61 jaar of ouder de kans krijgen minder te werken, maar met grotendeels behoud van het netto besteedbaar inkomen. Hierdoor is het mogelijk langer door te werken.

Eerder met pensioen door maatwerk
De generatieregeling 2.0 is een maatwerkconstructie die kijkt naar het gezinsinkomen en eerder opgebouwde pensioenen. Bij deelname van de regeling werkt de medewerker op een parttime dienstverband 100% door om zodoende verlofdagen op te sparen en daardoor eerder te kunnen stoppen met werken dan de vastgestelde wettelijke pensioenleeftijd. Het dienstverband en de betaling loopt bij deze mogelijkheid door tot de AOW-leeftijd. Royal Swinkels Family Brewers werkt hiermee onder andere aan verlaging van ziekteverzuim en bespaart direct op loonkosten en premies. Voor de medewerkers betekent dit dat hun pensioen eerder in zicht is met een in maatwerk bepaalde inkomensontwikkeling. Ze kunnen tot maximaal 250 dagen sparen, wat betekent dat ze meer dan een jaar sparen en dus een jaar eerder met pensioen kunnen.

Duurzame inzetbaarheid is een thema dat organisaties voor de uitdaging stelt om bedrijfsprocessen dusdanig in te richten, dat oudere medewerkers gezond en inzetbaar blijven, maar ook kunnen toeleven naar een welverdiend pensioen. Jeroen Straathof, HR directeur bij Royal Swinkels Family Brewers: “Ons familiebedrijf kent veel loyale werknemers en niet voor niets proosten we regelmatig op onze jubilarissen. Dat is een heel goed teken, maar tegelijkertijd ook een reden om het thema duurzame inzetbaarheid met een open blik te benaderen. Samen met Chris van Santen van Gezond naar Pensioen hebben we deze nieuwe regeling, die we ook wel ‘verlofsparen’ noemen, geïntroduceerd. De eerste reacties zijn zeer positief en we zetten nu de volgende stap door met medewerkers individueel in gesprek te gaan om hun situatie in kaart te brengen om vervolgens passend voorstel te doen.”