Op 12 oktober heeft de staatssecretaris van VWS bekendgemaakt dat hij de stekker trekt uit de ‘Tafel Problematisch Alcoholgebruik’. Van Nederlandse Brouwers had dit niet gehoeven. Nederlandse Brouwers is verbaasd over dit rigoureuze besluit van de staatsecretaris. Zij blijven zich inzetten voor de doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord. Ze blijven daarom, zoals ze dat ook de afgelopen jaren hebben gedaan, samenwerken met andere partijen. Ze vertrouwen erop dat de staatssecretaris onderkent dat samenwerking essentieel is om de doelen te bereiken en effectief te zijn en dat er, zoals toegezegd, een nieuwe overlegstructuur komt om daaraan invulling te geven.

Nederlandse Brouwers is verbaasd over dit rigoureuze besluit van de staatsecretaris. Directeur Nederlandse Brouwers Lucie Wigboldus: “Nederlandse Brouwers staat voor de handtekening die in 2018 onder het Nationaal Preventieakkoord is gezet. Wij zijn met succes bezig met het uitvoeren van de afspraken die we daarin hebben vastgelegd. Samenwerking tussen partijen is daarbij van groot belang. Met het opheffen van de tafel wordt gehoor gegeven aan de opstelling van de anti-alcohollobby, die sowieso tegen alcohol is en die niet langer met commerciële partijen aan de tafel wil zitten. Dit was vanaf het begin de opstelling van sommige partijen waardoor samenwerking onmogelijk was. Dit helpt het tegengaan van problematisch alcoholgebruik niet. Juist de initiatieven vanuit de maatschappij, waar we met de partijen van het Nationaal Preventieakkoord aan werkten, zijn zo waardevol gebleken om bewustzijn te creëren gericht op een verantwoorde alcoholconsumptie. Bij problematisch alcoholgebruik gaat het uiteindelijk om een cultuurverandering. Dit bereik je alleen met samenwerking vanuit de maatschappij en niet opgelegd door de overheid.”

Om invulling te geven aan de doelstellingen in het Nationaal Preventieakkoord heeft Nederlandse Brouwers in de afgelopen jaren samengewerkt met onder andere studentenverenigingen en sport. Gezamenlijk hebben ze diverse initiatieven ontplooid gericht op verantwoorde alcoholconsumptie. Zo wordt gedurende het studiejaar verantwoorde alcoholconsumptie onder de aandacht van studenten gebracht en worden onder andere bartrainingen verzorgd. Met de sport zijn afspraken gemaakt om verantwoord alcoholbeleid de norm te maken bij grote sportevenementen. Alcoholvrij bier speelt bij al die initiatieven een belangrijke rol. De brouwers hebben veel geïnvesteerd om alcoholvrij bier tot een volwaardig alternatief voor alcoholhoudend bier te maken, en met succes want het aandeel alcoholvrij bier is stevig gegroeid. Eén op de veertien gedronken bieren is nu alcoholvrij. Bij sport- en studentenverenigingen wordt nu vrijwel overal alcoholvrij bier aangeboden. Ook wordt in de contracten tussen brouwers en studentenverenigingen verantwoorde alcoholconsumptie meegenomen. Langs de amateursportvelden zijn bijna (eind 2022 allemaal) alle borden met alcoholhoudende reclame verwijderd of vervangen door borden met alcoholvrij bier. Daarnaast zijn de reclameregels aangescherpt en wordt hier nog verder op ingezet, onder andere in relatie tot social media. Ook heeft Nederlandse Brouwers constructief meegewerkt aan de aanpassing van de Alcoholwet met daarin de maximale kortingsregeling van 25%. 

Al die inspanningen zijn niet zonder resultaat. Lucie Wigboldus. “Het einddoel van het Nationaal Preventieakkoord is een gezonde generatie in 2040. Bij bijna alle afgesproken doelen liggen we op koers en bij sommige, zoals rondom alcoholgebruik bij zwangerschap en vermindering overmatig alcoholgebruik, zelfs vóór op koers. Het aantal zware en overmatige drinkers is sinds 2018 gedaald met respectievelijk 8 en 11%. Voor ons alle reden om door te gaan op de ingezette koers.”

Lucie Wigboldus: “Wij voelen ons nog steeds gecommitteerd aan de doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord. Wij blijven zoeken naar mogelijkheden om onze verantwoordelijkheden in te vullen. We zullen een constructieve bijdrage leveren aan het terugdringen van alcoholmisbruik. De staatssecretaris laat weten in gesprek te blijven met alle partijen die zich gecommitteerd hebben aan de doelen voor de aanpak van problematisch alcoholgebruik. Wij vinden dit belangrijk. We zien ernaar uit om verder in gesprek te gaan met de staatssecretaris.”