In het Airborne Museum Hartenstein heeft begin juli de overhandiging van de 25.000e fles Airborne Beer plaatsgevonden. Het project, dat een particulier initiatief is van een oud-inwoner van Heelsum, heeft een nieuwe bijdrage opgeleverd voor het Museum. In aanwezigheid van de Wethouder van de Gemeente Renkum en brouwer Aart van der Linde van de Friese Bierbrouwerij heeft Museumdirecteur Sarah Heijse de jubileumfles en de financiële geste in ontvangst genomen van Gerrit Staal.

Gerrit Staal is in samenwerking met de brouwerij in Bolsward in 1999 met dit project van start gegaan. Naast het Airborne Museum was de voormalige Stichting ‘Lest we Forget’ en is ook de Stichting ‘Liberation Route Europe’ nog steeds sponsordoel. In zijn toespraak gaf Gerrit aan dat hem het grote vertrouwen getroffen heeft, niet alleen van betrokken instanties, maar ook van de vele kopers die bij elkaar gezorgd hebben dat er 20.000 euro overgemaakt kon worden. Vooruitlopend op de 75-jarige herdenking van de bevrijding van Nederland werd behalve de jubileumfles ook een waardecheque van 2.500 euro voor het museum overgemaakt.