De advocaten van ’s werelds grootste bierbrouwerijen Heineken en AB InBev stonden vrijdag 1 februari jl. tijdens een kort geding tegenover elkaar in de rechtbank van Den Haag. Het ging om het Amerikaanse octrooi op een systeem om thuis of in de kleine horeca bier te kunnen tappen. Volgens de rechtbank is een kort geding hiervoor niet het juiste middel. Heineken moet wel monsters van hun systeem aan AB InBev beschikbaar stellen.

Het octrooi is in handen Anheuser-Busch Inbev.  In 2014 lanceerde concurrent Heineken de Brewlock. AB InBev meent dat Heineken hiermee inbreuk maakt op het octrooi en eiste via het kort geding inzage in bedrijfsgegevens. Daar ging de rechter niet mee akkoord. Volgens de rechtbank is een kort geding hiervoor niet het juiste middel; zij noemde de openbaarmaking van de bedrijfsgeheimen een ingrijpende maatregel. Heineken moet wel monsters van bag-in-containers aan AB InBev beschikbaar stellen.