In 2022 kondigde Royal Swinkels de ambitie aan om in 2050 net zero te willen opereren. De daarvoor gestelde doelstellingen zijn nu goedgekeurd door het Science Based Targets initiative (SBTi). Een belangrijke stap voor het Nederlandse familiebedrijf op het gebied van duurzaamheid. De ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen van Royal Swinkels sluiten hiermee aan op de internationale SBTi richtlijnen om de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 °C graad te beperken, in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. 

De wetenschappelijke validatie en goedkeuring van SBTi onderstreept de reeds jarenlang bestaande ambities en focus op circulair ondernemen. Royal Swinkels is het eerste – en momenteel enige – volledig Nederlandse familiebedrijf in de categorie ‘food & beverage processing’ dat deze mijlpaal heeft bereikt. Door aansluiting, en goedkeuring, van de CO2-reductiedoelstellingen wordt de ambitie – net zero in de hele keten in 2050 – nog beter gemonitord. 

Marthijn Junggeburth, Sustainability Manager bij Royal Swinkels: “We zijn al jaren bezig met energie besparen en het verminderen van onze energie-uitstoot. We zijn trots op wat we al hebben bereikt, maar we willen doorpakken en uiteindelijk onze CO2-uitstoot naar 0 brengen. Het is mooi om te zien dat SBTi ons daarbij gaat helpen en onze ambitieuze doelstellingen heeft geaccepteerd.” 

De goedgekeurde klimaatdoelen welke vanaf 18 juli zichtbaar zullen zijn op de SBTi website:

2030:
– Verminderen van scope 1 en 2 emissies met -54%
– Verminderen van landbouw-gerelateerde scope 3 emissies met -33% (FLAG*)
– Verminderen van niet-landbouw-gerelateerde scope 3 emissies met -28%

2050:
– Verminderen van scope 1 en 2 emissies met -90%
– Verminderen van landbouw-gerelateerde scope 3 emissies met -72% (FLAG*)
– Verminderen van niet-landbouw-gerelateerde scope 3 emissies met -90%

*FLAG: Forest, Land and Agriculture. Omdat Royal Swinkels een bedrijfsvoering heeft die voor een groot deel bestaat uit agrarische grondstoffen, en daar een belangrijk deel van de CO2-emissies uit voortkomt, zijn er aparte doelstellingen voor landbouw-gerelateerde emissies. Zie voor volledige uitleg https://sciencebasedtargets.org/.

Zorgen voor een volgende generatie 
Als familiebedrijf denkt Royal Swinkels in generaties in plaats van jaren. Het is dan ook het doel van de onafhankelijke brouwer en mouter om een nog duurzamer bedrijf door te geven aan toekomstige generaties. Niet voor niets werd het familiebedrijf in 2023 uitgeroepen tot ‘Sustainable brewery of the year’. 

Op het gebied van CO2-reductie zet Royal Swinkels al jaren grote stappen. Sinds 2019 heeft het bedrijf de CO2-emissies in scope 1 en 2 met 37 procent verminderd. Deze reductie is onder andere bereikt door de inkoop van enkel groene elektriciteit. Ook is het energieverbruik van de brouwerij en mouterij in Lieshout met bijna 20 procent verminderd door de installatie van warmtepompen.  

Lees online meer over duurzaamheid en de klimaatambities van Royal Swinkels