Sinds 15 maart kent Nederland meer dan 200 gediplomeerde biersommeliers. Na het afronden van de StiBON opleiding niveau 3 in Obertrum, Oostenrijk, ontvingen zeventien bierkenners het felbegeerde diploma. Axel Kiesbye van het BierKulturHaus en penningmeester Jan Wolfs van StiBON overhandigden het tweehonderdste diploma aan Nathan Hak. De StiBON-opleiding bestaat inmiddels tien jaar.

“Met het tweehonderdste diploma, bereiken we een belangrijke mijlpaal in de tienjarige geschiedenis van StiBON”, aldus Jan Wolfs. “Het toont aan dat we in de afgelopen jaren een gedegen en gewaardeerde opleiding hebben opgezet. Het biersommelierdiploma is de kroon op dat programma. Het vraagt enorm veel inzet van de deelnemers om dit diploma te bereiken.” Het StiBON opleidingsprogramma bestaat uit drie niveaus. Meer dan twaalfhonderd bierambassadeurs hebben het eerste niveau inmiddels gehaald en het bijbehorende koperen speldje ontvangen. De opleidingen op niveau 1 worden door het hele land gegeven, voor het afrondende niveau 3 reizen de deelnemers af naar Obertrum in Oostenrijk. StiBON is de oudste en meest gewaardeerde bieropleiding van Nederland, opgericht in 2009. Naast het overdragen van theoretische kennis speelt het gezamenlijk proeven en beschrijven van bieren een belangrijke rol tijdens de lessen. StiBON verzorgt zijn opleidingen onafhankelijk van brouwerijen of leveranciers.

Op de foto, van links naar rechts: Axel Kiebye, BierKulturHaus; Jan Wolfs, StiBON; Nathan Hak, biersommelier; Bas Schampers, StiBON