Het Belgian Beer Weekend is terug en dat mag geweten zijn. Maar liefst 51 brouwerijen, goed voor meer dan 500 Belgische bieren, waren present van 2 tot 4 september 2022 op de Grote Markt van Brussel. De 22ste editie van het bierweekend werd op vrijdagnamiddag officieel geopend in aanwezigheid van Eerste Minister Alexander De Croo, Vice-Eersteministers David Clarinval en Vincent Van Peteghem, Amerikaans Ambassadeur Michael M. Adler en Brussels Burgemeester Philippe Close. Dit jaar stond het Belgian Beer Weekend in het teken van de dynamiek en veerkracht van de Belgische brouwers, maar de sector waarschuwt ook voor grote nieuwe uitdagingen.

Belgische brouwers en regeringsleden in de kijker

Traditiegetrouw opende het Belgian Beer Weekend op vrijdagnamiddag met de plechtige inhuldiging van de patroonheilige van de brouwers, Sint-Arnoldus, in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal. Aansluitend, tijdens een academische zitting op het Brusselse Stadhuis, maakten de Belgische brouwers en een 250-tal gasten uit de internationale biercommunity de stand van zaken op.  Na drie uitdagende jaren komt de Belgische brouwerijsector geleidelijk terug op pre-pandemiepeil: de biervolumes liggen in 2021 slechts 8,7 % (t.o.v. 18,6 % in 2020) onder het niveau van 2019 en de voorbije twee jaar zijn er 68 brouwerijen bij gekomen, wat het totaal op 408 brouwerijen brengt. Daarvan tekenen er maar liefst 51 present op de 22ste editie van het Belgian Beer Weekend, goed voor meer dan 500 verschillende bieren. Ook de H. Norbert Heukemes, Voorzitter van het Observatorium van de Biercultuur in België, die het tweede evaluatierapport overhandigde aan Eerste Minister Alexander De Croo, bevestigt: het Belgische bier en de daaraan gekoppelde, door UNESCO erkende biercultuur zit in de lift. En dit dankzij de veerkracht van de brouwers en de gerichte steun van de overheid.

Om de federale regering en, meer specifiek, Vice-Eersteminister en Minister van Financiën Vincent Van Peteghem alsook Vice-Eersteminister en Minister van Middenstand en Zelfstandigen David Clarinval te bedanken werden beide heren geïntroniseerd in de Ridderschap van de Roerstok der Brouwers. Dezelfde eer viel Amerikaans Ambassadeur Michael M. Adler en de H. Pieter Verbelen te beurt. Ook zij mogen zich vanaf nu Ere-Ridder van de Ridderschap van de Roerstok der Brouwers noemen.

Scherpe analyse

Tijdens de openingsceremonie van de eerste postpandemie-editie van het Belgian Beer Weekend blikten de Belgische brouwers en hun (internationale) gasten ook vooruit naar de nabije en iets verdere toekomst, die een heel aantal uitdagingen met zich meebrengt.

Krishan Maudgal, Directeur van vzw Belgische Brouwers, verduidelijkt: “De conclusie van het jaarverslag van onze federatie en van het evaluatierapport van het Observatorium is duidelijk: onze Belgische biersector en -cultuur doen het goed. Desalniettemin is voorzichtigheid geboden. De Belgische economie staat voor moeilijke maanden, zo niet jaren, en de uitdagingen voor onze brouwers zijn niet min.” De impact van het conflict in Oekraïne op de beschikbaarheid en prijzen van grondstoffen is enorm. Ook en vooral de energiecrisis vormt een grote uitdaging voor de Belgische brouwerijsector. Die vertaalt zich niet alleen in torenhoge gasprijzen. Daar de energiecrisis zich ook in de toeleverende sectoren laat voelen, komt de hele productieketen in het gedrang. Een concreet voorbeeld is de beperkte beschikbaarheid van CO2, waardoor verschillende brouwerijen en ook andere voedingsbedrijven stil komen te liggen. Een derde uitdaging is het interfederale plan dat momenteel wordt uitgewerkt om schadelijk gebruik van alcohol tegen te gaan. De Belgische brouwers pleiten al jaren voor een verantwoorde en gematigde omgang met hun producten, dus het leidt geen twijfel dat zij de politieke werkzaamheden om alcoholmisbruik aan te pakken steunen. Zolang, weliswaar, deze geen afbreuk doen aan onze alom geprezen en erkende biercultuur en zolang bier zijn rol kan blijven spelen als gematigd alternatief. Krishan Maudgal vervolgt: “De sector staat voor verschillende grote uitdagingen. We waarderen dan ook de oprechte interesse van het hoogste beleidsniveau, vandaag present op het Belgian Beer Weekend, want we zullen hun steun op verschillende vlakken nodig hebben.” Bernard Deryckere, nieuwe Voorzitter van vzw Belgische Brouwers, besluit : “Onze brouwers blijven in elk geval niet bij de pakken neerzitten. Moge de 22ste editie van het Belgian Beer Weekend in het teken staan van dit doorzettingsvermogen en de veerkracht die de Belgische brouwers telkens opnieuw aan de dag leggen.”