Aan de vooravond van het Belgian Beer Weekend in Brussel ondertekenen op 6 september negen Vlaamse brouwerijen – waaronder ook brouwerij Huyghe – een Green Deal overeenkomst met de Vlaamse Overheid om samen te werken aan de verduurzaming van de waterconsumptie in de brouwerijsector. De doelstelling is om tegen 2022 het verbruik van grondwater uit watervoerende lagen bij het brouwproces te verminderen. Daarmee lift de focus op duurzamer watergebruik tijdens het brouwproces.

Brouwerij Huyghe – die al jaren aan de weg timmert om de groenste brouwer van het land te worden – deed al tal van inspanningen op dat vlak, maar engageert zich met de ondertekening om de lat nu nóg hoger te leggen. Water, mout, hop en gist: dat zijn de 4 traditionele hoofdingrediënten van een lekker Belgisch biertje. Water is echter veel meer dan enkel een ingrediënt, het is ook een belangrijke hulpbron bij heel wat randprocessen van het brouwproces, zoals de reiniging van installaties, spoeling, koeling, stoomproductie, enzovoort. Brouwerijen zijn dus sterk afhankelijk van water. Daartegenover staat dat onze waterbronnen steeds meer onder druk komen te staan. Duurzaam omgaan met water is binnen de brouwerijsector dan ook een prioriteit. 

Op dat vlak heeft Huyghe al forse inspanningen geleverd. In eerste instantie door een volledig nieuwe brouwzaal te installeren (in 2011). Daardoor kon het waterverbruik reeds met 30% teruggedrongen worden. In 2012 investeerde de brouwerij in een extra waterzuiveringsinstallatie om haar afvalwater te zuiveren. En in 2016 ging de brouwerij nog een stap verder met de installatie van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie die gebruik maakt van een membraanfilter. Die filtert zowel organische afvalstoffen als het grootste gedeelte van de zouten uit het afvalwater, waardoor het gezuiverde afvalwater van drinkwaterkwaliteit is. 65% van dat afvalwater wordt hergebruikt en ingezet om de brouwinstallaties te spoelen. Dankzij het hergebruik van het afvalwater werd het waterverbruik bij brouwerij Huyghe nog verder teruggedrongen: waar er in 2008 nog 8,6 liter water nodig was om 1 liter bier te brouwen, was dat in 2017 nog slechts 3,47 liter. En met de ondertekening van de Green Deal wordt de lat nog hoger gelegd: de brouwerij wil het verbruik tot onder de 3 liter krijgen. Als ‘groenste brouwerij’ staat Brouwerij Huyghe vandaag al voor 100% groene energie, 65% hergebruik van gezuiverd afvalwater, 5% fair trade omzet en een tewerkstelling van 15 mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt.

Green Deal

Door de ondertekening van de Green Deal Brouwers engageren de 9 brouwerijen zich samen om hun waterverbruik nog verder te beperken tegen 2022. Alain De Laet, CEO van brouwerij Huyghe, legt uit wat de plannen zijn om hun waterverbruik nog verder te reduceren en om nog ‘groener’ te worden: “Dankzij de opgestarte energiemonitoring met 120 meetpunten (onder meer stoom, water, elektriciteit en chemicaliën) hopen we nog verdere besparingspunten te vinden. Daarnaast gaan we het hergebruik van gezuiverd afvalwater nog verder optimaliseren en – waar mogelijk – nog meer gebruik maken van regenwater tijdens het productieproces. En vooral ook samenwerken en leren van elkaar met de 8 collega-brouwers van de Green Deal.” De ondertekening vond 6 september plaats. Vlaams Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege ondertekent de deal in naam van de Vlaamse Overheid samen met sectororganisaties en mede-initiatiefnemers Belgische Brouwers en Fevia Vlaanderen (federatie van de Vlaamse voedingsindustrie). De Green Deals zijn een initiatief van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege om bedrijven en sectoren verder te ‘vergroenen’.