Op vrijdag 23 december opent Michelles Pub & Brasserie de deuren voor personen die in kansarmoede leven in Izegem. Met het initiatief dat de naam ‘De Warmste Dag van het Bierkasteel’ kreeg, wil de familie Vanhonsebrouck ook zij die het moeilijk hebben een warme kerst bezorgen. Bijna 400 personen die in kansarmoede in Izegem leven, genieten op vrijdag 23 december van een heerlijk feestmaal in het Bierkasteel.

Als toegift krijgt iedereen, kinderen en volwassenen, een kerstgeschenk mee naar huis. Tijdens de maaltijd zorgt het personeel van het Sociaal Huis in Izegem voor de begeleiding. De stad Izegem staat in voor het vervoer van mensen die moeilijk tot in het Bierkasteel raken. Bruno Lambert, PR-manager Bierkasteel: “Michelles Pub & Brasserie zal op onze Warmste Dag uitzonderlijk gesloten zijn voor het grote publiek. Zo hebben we voldoende ruimte en tijd om onze gasten te bedienen, verdeeld over drie shifts. Op deze dag kunnen we ook rekenen op het warmste team van Michelles Pub & Brasserie onder begeleiding van Michelle Vanhonsebrouck.