Veel plastic drankfusten in Nederland worden niet gerecycled en belanden in afvalverbrandingsovens of eindigen in het buitenland zelfs als ‘landfill’. Dit terwijl met name plastic drankfusten met een circulair ontwerp zeer waardevolle grondstoffen bevatten die hergebruikt kunnen worden. GroenCollect heeft samen met de producent van de KeyKeg een recyclingprogramma gestart voor twee typen eenmalige plastic fusten in de vier grote steden van Nederland.

GroenCollect, een innovatief recyclebedrijf dat met elektrische auto’s en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werkt, collecteert de fusten voor OneCircle (een initatief van de producent van de KeyKeg). GroenCollect collecteert deze gebruikte fusten in Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en binnenkort in Den Haag. GroenCollect scheidt vervolgens de waardevolle kunststof onderdelen, deze materialen worden samengeperst in balen en die worden opgehaald door de plastic recyclingspecialist OneCircle. Per vrachtauto kan zo het materiaal van circa 10.000 fusten worden vervoerd. OneCircle verwerkt het grootste gedeelte van deze grondstoffen vervolgens tot kunststofgranulaat voor de productie van KeyKegs en UniKegs.

GroenCollect, voorziet een sterke groei en gaat binnenkort ‘GroenCollect’ introduceren in andere grote Nederlandse steden als Den Haag en Delft. Philip Troost, één van de twee initiatiefnemers van GroenCollect: “Ons fijnmazige intelligente logistiek met elektrische auto’s maakt ons een sterke partner voor OneCircle. We zijn in staat bij elke bar in deze grote steden KeyKegs en UniKeg op te halen. We bieden de bars daarbij naast het ophalen van de fusten een full-servicepakket aan: van GFT tot en met glas, karton en restafval. We schatten in dat we samen met OneCircle jaarlijks de grondstoffen van zo’n 200.000 KeyKegs en UniKegs kunnen behouden voor onze circulaire economie.”

Annemieke Hartman van OneCircle: “Wij verwelkomen GroenCollect in de OneCircle-community. GroenCollect is een waardevolle partner bij het circulair maken van KeyKeg en UniKegs. Dat kunnen we alleen maar omdat KeyKegs en UniKegs als enige lichtgewicht fust een circulair ontwerp hebben. We zien GroenCollect als een goed voorbeeld van een nieuwe generatie innovatieve recyclebedrijven die met slimme, duurzame logistieke systemen en een flinke dosis innovativiteit van afval weer grondstoffen maken. Uiteindelijk helpen ze ons en onze klanten om een belangrijke drankverpakking circulair te maken. De milieu impact per liter drank gaat hierdoor aanzienlijk omlaag”.

Een KeyKeg bestaat voor meer dan 81% uit PP en PET, twee soorten kunststoffen die kunnen worden hergebruikt als een circulaire grondstof. De rest van de materialen kan worden gebruikt in andere hoogwaardige toepassingen. Elke KeyKeg bestaat al voor circa 30% uit circulair materiaal. Dit aandeel zal de komende jaren verder stijgen. Dit jaar zeker nog met 4%.