Cafés in de Utrechtse binnenstad met Heineken, Brand of Amstel op de tap gaan vanaf eind juli bevoorraad worden met een ‘mini’ tankbierwagen. Dit nieuwe, compacte en lichtere transportmiddel voldoet aan alle normen die zijn gesteld om de historische kades en bruggen in de stad te beschermen. Tevens zijn deze kleine trucks schoner en stiller wat de leefbaarheid en veiligheid voor bewoners en bezoekers van het drukke stadshart ten goede komt.

Niet alleen komt hiermee een einde aan het gemanoeuvreer met grote vrachtwagens rondom het centrum, maar ook aan de ellenlange slangen die over straat van de vrachtwagen naar de biertanks in kelders van cafés, restaurants en verenigingen liepen. Want dat was soms de enige wijze waarop het bier getransporteerd kon worden. Voor omwonenden en chauffeurs was dit een verre van ideale situatie. Met de komst van de ‘mini’ tankbierwagen is dat allemaal verleden tijd. Utrecht heeft nu de primeur, steden met een vergelijkbare infrastructuur zoals Den Bosch en Amsterdam zullen in 2020 en 2021 volgen.

Beter voor stad én milieu

Sinds 2018 mogen er geen zware vrachtwagens gebruikt worden om de kroegen in de binnenstad van Utrecht te bevoorraden. Ter bescherming van de historische bruggen en kades in het centrum van de stad voerde de gemeente een maximaal gewicht van 2 ton per as in voor toegestane voertuigen. Als gevolg bevoorraadde Heineken de Utrechtse kroegen vanaf de rand van de binnenstad met slangen van bijna 200 meter. Tijd voor innovatie dus. De compactere tankbierwagens zijn de meest schone EURO 6 wagens, waardoor de C02-uitstoot wordt gereduceerd. Het liefst wil Heineken met elektrische wagens werken, maar tot op heden blijkt dit nog niet mogelijk te zijn: “De stap naar elektrische trucks kunnen we nu helaas nog niet maken omdat er op dit moment nog geen compacte elektrische voertuigen zijn die dit gewicht kunnen vervoeren. We zijn met verschillende partijen aan het onderzoeken hoe we dit zo snel mogelijk wél kunnen realiseren,” aldus Carl van der Wielen Manager Tankbier & Evenementen Transport.

Het rondje van Heineken

“’Verbinden is ons vak’ zeggen we bij Heineken. Het is daarom onze taak om in alle schakels van de keten te streven naar verduurzaming, van de chauffeur op de weg tot de barman in de kroeg. Onze ambitie is om elk bier dat in Nederland gedronken wordt, volledig duurzaam en CO2-neutraal te brouwen én en daarbij de uitstoot om aan klanten te leveren te verminderen. De introductie van de mini-tankbierwagens is een goede stap in de juiste richting,” aldus Marc Josephus Jitta, horecadirecteur bij HEINEKEN Nederland. Het vergroenen van het transport, de overgang naar hernieuwbare energie in het brouwproces, het recyclen van verpakking- en promotiemateriaal en het hergebruik van materialen na sluiting of verbouwing van een horecazaak zijn belangrijke pijlers op de duurzaamheidsagenda van het biermerk in 2020, want over 10 jaar wil Heineken de materiaalkringlopen hebben gesloten. “Dus als de consument een rondje geeft in de kroeg, dan heeft al ons materiaal er al een rondje op zitten.”