Op 23 november hebben de Nederlandse Brouwers samen met het kabinet, maatschappelijke organisaties en andere betrokken bedrijfstakken het Nationaal Preventieakkoord ondertekend. Eerder die week berichtte het RIVM dat alcoholconsumptie in Nederland de afgelopen jaren wederom is gedaald. Met deze ondertekening gaan de Nederlandse Brouwers in samenwerking met de overige akkoordpartijen inzetten op doelgroepen waar nog wel relatief veel overmatig alcoholgebruik voorkomt. Zo zal 0.0% bier gepromoot gaan worden bij studentenverenigingen en sportclubs.

Het RIVM heeft geconstateerd dat de alcoholconsumptie in Nederland de afgelopen jaren met 19% is gedaald. Door het ondertekenen van het Nationaal Preventieakkoord van de Nederlandse Brouwers en de daaruit volgende gerichte, gezamenlijke acties willen de akkoordpartijen de positieve trend doortrekken. Hierbij valt te denken aan meer voorlichting en het, samen met studentenverenigingen, onder studenten populairder maken van 0.0 bier, waarvan de consumptie in de totale markt al jaren op rij rond de 25% stijgt. Daarnaast wordt met sportverenigingen en NOC*NSF samengewerkt om het aanbod in clubhuizen te verbeteren, zoals meer nadruk op alcoholarme en 0.0 bieren in het assortiment. De komende periode gaat Nederlandse Brouwers meerdere nieuwe samenwerkingen aan om invulling te geven aan het Preventieakkoord.

Samenwerken effectief

Cees-Jan Adema, directeur Nederlandse Brouwers, tekende het akkoord. “Nederland gaat, ook internationaal vergeleken, steeds bewuster om met alcohol. Die goede trend gaan we doortrekken naar doelgroepen die nog achterblijven. Wij willen bij blijven dragen aan het nog gezonder maken van Nederland. De brouwers in Nederland zijn trots op hun bieren en willen om die reden dat er alleen bewust van genoten wordt. Dat is ook een voorwaarde voor een toekomstbestendige, duurzame bedrijfsvoering van brouwers. Om meerdere redenen gaan we dan ook met volle overtuiging deze nieuwe samenwerkingen met overheid en maatschappelijke partners aan.”, aldus Adema.  Van langer lopende initiatieven is bekend dat zulke samenwerkingen effectief zijn. Zo heeft de BOB-campagne geleid tot een halvering van alcoholovertredingen in het verkeer.

0.0 bier populair

Naast meer voorlichting wordt vooral ingezet op het ook onder studenten populairder maken van 0.0 bier, waarvan de consumptie in de totale markt al jaren op rij rond de 25% stijgt. Die trend gaan brouwers onder studenten versterken. Zo wordt met onder meer universiteiten en studentenverenigingen gezamenlijk opgetrokken om overmatig alcoholgebruik onder studenten terug te dringen. Met sportverenigingen en NOC*NSF wordt samengewerkt om het aanbod in clubhuizen te verbeteren, zoals meer nadruk op alcoholarme en 0.0 bieren in het assortiment. Brouwers committeren zich tevens aan de afspraak om op boarding langs amateurvelden uitsluitend nog alcoholvrij bier te promoten; waar nodig moeten bestaande reclameborden uiterlijk binnen vier jaar uitgefaseerd worden.

Geen 18, geen alcohol

Nederlandse Brouwers is voorstander van de leeftijdsgrens van 18 jaar en zet extra in op naleving daarvan. Vanuit de brouwers zal een nieuwe impuls worden gegeven aan NIX18 door het logo op te nemen in reclame-uitingen. Cees-Jan Adema vervolgt: “Wij willen consumenten aanzetten tot bewuste keuzes en kunnen daar op verschillende manieren wezenlijk aan bijdragen. Voorlichting blijft een belangrijke taak. Daarnaast is er door een breed aanbod van alcoholvrije, laag-alcoholische varianten en speciaalbieren ook volop keuze om bewust te genieten. En met verantwoorde marketing kunnen we consumenten verleiden tot die bewuste keuzes.”

Nederlandse Brouwers is de overkoepelende organisatie die de belangen behartigt van tien in Nederland gevestigde bierbrouwerijen: Alfa Brouwerij, Budelse Brouwerij B.V., Brouwerij De Leckere B.V., Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V, B.V. Gulpener Bierbrouwerij, Heineken Nederland B.V., InBev Nederland N.V., Lindeboom Bierbrouwerij B.V., Swinkels Family Brewers, Texelse Bierbrouwerij. Deze brouwerijen zijn samen goed voor ruim 95% van de bierproductie in Nederland.