Op 21 november jl. zijn de eerste schetsen van de herinrichting van het brouwerijterrein in Wijlre met de bewoners van het Limburgse dorp gedeeld. De kenmerkende historische panden blijven in het ontwerp vanzelfsprekend fier overeind staan en zullen de bakens zijn waaromheen de nieuwe inrichting van het terrein vorm krijgt. Typische Brand-iconen als het proeflokaal in de pastorie, het rode gebouw, de koeltoren en ’t Kelderke; stuk voor stuk krijgen ze een prominente plek in het nieuwe ontwerp waarbij goed gekeken wordt naar hoe het vroeger was. Met ruimte voor de unieke natuur in het Geuldal, recreatie en samenzijn. En dit alles onder het genot van een glas vers gebrouwen speciaalbier uit het nieuwe brouwhuis.

Olivier Plooij, eindverantwoordelijk voor de Brand Brouwerij: “In de loop der tijd is het huidige brouwerijterrein door de groei van Brand een lappendeken geworden met gebouwen die vooral functioneel waren maar minder fraai voor het aangezicht. Juist die charme van het eerste uur gaan we weer in oude luister herstellen. We willen met het nieuwe brouwerijterrein echt van meerwaarde zijn voor Wijlre. Het moet een geliefde ontmoetingsplek worden voor zowel bewoners als bierliefhebbers van buiten.”  

Onlosmakelijk verbonden

Brand is met de herinrichting van het brouwerijterrein niet over één nacht ijs gegaan. In aanloop naar het ontwerp is uitvoerig met de gemeente, de provincie en bewonerscollectieven gesproken. Het ontwerpteam van HeusschenCopier Landschapskracht uit het naburige Gulpen heeft vervolgens een ruimtelijke vertaalslag gemaakt wat heeft geresulteerd in het voorlopige schetsontwerp dat is gepresenteerd. Hierbij is niet alleen naar het brouwerijterrein gekeken maar juist ook hoe het geheel opgaat in het glooiende Geuldal met scherp oog voor het dorpsaangezicht. De toegang tot het heuvelland, de brouwerijstraat en zicht op het kasteel zijn ook allemaal meegenomen in het ontwerp dat er nu ligt.

“Brand en Wijlre zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hier ligt het fundament; de wortels van de geliefde brouwerij zijn diep in de Limburgse grond verankerd. Het dorp en de brouwerij zijn echt vergroeid met elkaar. Met het ontwerp hebben we die bijzondere band willen versterken door gebruik te maken van het authentieke en industriële karakter van de brouwerij maar dan in de natuurlijke setting van het Geuldal”, aldus Mark Proosten van HeusschenCopier Landschapskracht die het ontwerpproces heeft geleid. “Het is aan de inwoners van Wijlre en liefhebbers van Brand om te bepalen of we daarin zijn geslaagd.”

Frisse blik

Naast respect voor het verleden is in het ontwerp met een frisse blik gekeken naar het heden en de toekomst. Doorkijkjes van vroeger worden weer vrijgemaakt zodat andere mooie gebouwen in het dorp beter zichtbaar worden en bewoners het Geuldal weer in kunnen kijken. Ook wordt met maatschappelijke opgaves, zoals de hoogwater-problematiek, rekening gehouden en in samenwerking met gemeente en waterschap gezocht naar creatieve oplossingen die het terrein te bieden heeft. Delen van de huidige brouwerij worden waar mogelijk bewaard en opnieuw ingezet, zoals de kelder van het brouwhuis welke getransformeerd kan worden tot een waterpartij. Op de plek waar nu vergistingstanks staan komen grote populieren waardoor natuur en bebouwing in elkaar opgaan. Een van de andere ideeën is om in bestaande kelderruimtes plek te creëren voor ‘vertical farming’. En uiteraard komt er ook een plein of terras waar mensen samen kunnen zijn en kan er genoten worden van Limburgse lekkernijen in de inpandige brasserie. En misschien nog wel het allerbelangrijkste is dat het nieuwe brouwhuis waar brouwmeester Nils Reichhardt en z’n team de Brand speciaalbieren brouwen helemaal tot z’n recht komt. Brand en het brouwerijterrein draait straks volledig op hernieuwbare energie.

Werk in uitvoering

Voordat de gepresenteerde schetsen werkelijkheid worden moet er nog veel gebeuren. Alle gebouwen die het zicht op de oorspronkelijke contouren onttrekken moeten worden ontmanteld en afgebroken. De eerste stappen zijn hiervoor al gezet. Naar verwachting begint in 2025 de opbouw en is het doel om in 2026 het nieuwe brouwerijterrein voor het publiek open te stellen. Tijdens de werkzaamheden blijven het Proeflokaal en het nieuwe brouwhuis volledig operationeel en zijn gasten meer dan welkom om van de Limburgse gastvrijheid te genieten.