De paters van de abdij Notre-Dame de Saint-Rémy in Rochefort voeren al enige tijd een strijd tegen de uitdieping door de groep Lhoist van de nabijgelegen kalkgroeve la Boverie. Ze menen dat een uitdieping de Tridaine-bron zou bedreigen die het water levert voor hun trappistenbier. Opnieuw geeft de rechter de trappisten uit Rochefort geen gelijk.

Maar de paters komen steeds opnieuw van een koude kermis terug. Begin juni kregen de paters een nul op het rekest van de rechtbank van eerste aanleg in Marche-en-Famenne. De abdij had een kort geding aangespannen tegen Lhoist en wilde de vergunning opgeschort zien waarmee de groep pomptesten kan uitvoeren in het grondwater dat de Tridaine-bron bevoorraadt. De rechtbank oordeelt dat die vraag weliswaar ontvankelijk is, maar ongegrond. De rechter meent dat er geen “ernstige of moeilijk te herstellen schade” is voor de abdij. Er wordt verwezen naar de voorwaarden die zijn vastgesteld door de autoriteiten. “De pomptesten zijn ‘beperkt in de tijd’ en kaderen binnen zeer strikte voorwaarden waardoor geen onomkeerbare situatie ontstaat voor de Tridaine-bron”, luidt het. “Bovendien zal tijdens de testen de bron bevoorraad worden door water van dezelfde of zelfs betere kwaliteit.” Ook voor de rechtbank van eerste aanleg van Namen en voor de Raad van State liep de abdij al een blauwtje. Lhoist wil de steengroeve uitdiepen om tot 2046 kalksteen te kunnen exploiteren. Op maandag 24 juni staan de pleidooien ten gronde op het programma in Marche-en-Famenne.