De petitie Stop extra bierbelasting van Nederlandse Brouwers is de afgelopen weken door ruim 40.000 mensen ondertekend. Deze petitie wordt dinsdag 30 november om 13.40 uur aangeboden aan de Commissie Financiën van de Tweede Kamer. Nederlandse Brouwers is in september een online petitie gestart tegen het verhogen van de accijns op bier. Dit is naar aanleiding van diverse plannen en ideeën van onder andere de overheid, sommige politieke partijen en wetenschappers om de accijnzen te gaan verhogen. Deze petitie is al ruim 40.000 keer ondertekend.

“De bierdrinker heeft massaal de petitie ondertekend. Kom niet aan ons glas bier is de boodschap. De bierdrinker wil gezellig een glas bier met zijn/haar vrienden drinken en wil niet dat de overheid die gezelligheid duurder maakt”, vertelt de directeur van Nederlandse Brouwers, Lucie Wigboldus. Dinsdag 30 november wordt om 13.40 uur de petitie door de brouwers aangeboden aan de leden van de Commissie Financiën. “De bierbrouwers willen met het ondertekenen van de petitie een duidelijke boodschap aan politiek Den Haag geven dat van een verhoging van de accijns geen sprake kan zijn. Nu niet, maar in de komende jaren tijdens de gehele kabinetsperiode zeker ook niet.”

Lucie Wigboldus. “Daarbij komt ook dat de biersector met de horeca voorop, hard wordt getroffen door de almaar voortdurende COViD-19 crisis. Zo zagen we al ruim voor de aankondiging van de avondlockdown, de bierverkopen weer teruglopen. En het einde is nog niet in zicht. De sector moet de kans krijgen zich te herstellen en daar horen geen hogere lasten bij zoals een accijnsverhoging.” De aanbieding komt op het moment dat de Tweede Kamer de wet Implementatie accijns 2022 behandelt. Dit wetsvoorstel bevat een aantal wijzigingen die op grond van EU-richtlijnen verplicht zijn om in de Nederlandse wetgeving vast te leggen. Maar ook een tweetal wijzigingen waarvoor dit niet geldt, namelijk voor de wijziging van de maatstaf van heffing accijns op bier en voor het afschaffen van verlaagde tarief voor kleinere brouwers. Omdat het kabinet voor de wijziging van de maatstaf een te hoog tarief kiest, wordt de accijns op bier met circa 5% verhoogd. Maandag 29 november vindt een Wetgevingsoverleg over dit wetsvoorstel plaats. Nederlandse Brouwers hoopt dat de Kamerleden het kabinetsvoorstel gaan aanpassen en dat de accijnsverhoging van tafel gaat. Meer dan 40.000 bierdrinkers hebben door middel van de petitie laten weten, tegen die verhoging te zijn.