Royal Swinkels Family Brewers verduurzaamt in één klap een groot deel van de brouwerij, de bottelarij en de mouterij in Lieshout na het afronden van een energiebesparingsprogramma. Het gaat hier om de installatie van een warmwaterbuffer, waarmee de familiebrouwer een energiebesparing van ruim 15% realiseert, gelijk aan 4 miljoen m3 aardgas per jaar. Centraal in het nieuwe systeem is een grote tank met warm water. Deze tank wordt gevoed met restwarmte uit de brouwerij, bottelarij en mouterij en geeft deze warmte weer door aan de processen die nodig zijn voor het brouwen van bier.

Zo gaat de restwarmte niet langer verloren, maar wordt deze hergebruikt. Extra warmtepompen, condensors en rookgaskoelers zorgen dat het warme water op de juiste temperatuur en op het juiste moment op de juiste plek is. Daarnaast gebruikt de brouwer minder stoom, wat ook energiewinst oplevert. Swinkels Family Brewers focust op circulair ondernemen, waarbij circulair produceren en hoogwaardig hergebruik belangrijke onderdelen zijn van het proces. Door efficiënt om te gaan met vraag en aanbod van warmte in de verschillende productieprocessen, wordt het verlies van energie beperkt. Marthijn Junggeburth, manager duurzaamheid: “Er lopen op het moment verschillende projecten waarmee we ons energieverbruik verder verduurzamen. We focussen allereerst op reduce, dit houdt in dat we ons energieverbruik zo ver mogelijk terugbrengen. Vervolgens kijken we hoe we de energie die we wel gebruiken, zo veel mogelijk kunnen verduurzamen. Met het in gebruik nemen van de warmwaterbuffer is dat gelukt en laten we zien dat het mogelijk is nóg efficiënter om te gaan met warmte. Dit is een enorm belangrijke stap binnen de energietransitie van ons bedrijf. De realisatie van een warmwaterbuffer zorgt ervoor dat er minder warmtebronnen nodig zijn, omdat we vanaf nu de restwarmte kunnen gebruiken in onze brouwprocessen.”

Besparing aardgas van ruim 2000 huishoudens

De verwachting is dat met het nieuwe proces minimaal 4 miljoen m3 aardgas wordt bespaard, vergelijkbaar met het gasverbruik van ruim 2000 huishoudens. Ook andere productielocaties van Swinkels Family Brewers hebben energiebesparingsprogramma’s, zoals bij de mouterij in de Eemshaven waar ook wordt gekeken hoe de restwarmte optimaal kan worden ingezet. Energie besparen past binnen de ambities van Swinkels Family Brewers om circulair te ondernemen. De brouwer gebruikt hiervoor haar eigen berekening, de ´Swinkels Circularity Index´ (SCI) om te meten hoever ze is met circulair ondernemen. De berekeningsmethodiek van de SCI maakt het mogelijk de circulariteit van het gehele bedrijf te koppelen aan concrete doelstellingen, inzicht te krijgen in de processen en zo nodig bij te sturen. De familiebrouwer verwacht hiermee in 2020 op een circulariteitsscore van 48% uit te komen.

Het familiebedrijf gelooft in een mix van energiebronnen en kijkt dus ook naar andere duurzame energiebronnen, namelijk inkoop van groene elektriciteit, biogas en waterstof. Ook test ze met ijzerpoeder als brandstof voor het genereren van warmte. Recent presenteerde Swinkels Family Brewers samen met TU Eindhoven en het Metal Power Consortium ’s werelds eerste industriële installatie met ijzerpoeder als nieuwe circulaire brandstof. Daarnaast wordt er onderzocht of geothermie een oplossing kan zijn voor een deel van de energiebehoefte.