De Texelse Bierbrouwerij betrekt haar brouwgerst al vele jaren van het eiland. Vanaf het oogstseizoen 2022 zal de voor de brouwerij benodigde hoeveelheid gerst natuurinclusief geteeld zijn. Dit door het toepassen van kruidenrijke randen op de akkers waar gerst wordt verbouwd. Daarnaast wordt gestart met een proef met de zogenaamde vogelgraan methodiek. Hierbij wordt de gerst ruimer gezaaid waardoor het meer ruimte biedt aan nestelende vogels.

Beide initiatieven stimuleren een betere insecten-en vogelstand in en om de akkers wat de natuur van Texel ten goede komt. “Wederom een grote stap in de invulling van onze missie “We koesteren Texel en gunnen iedereen Texels“, aldus algemeen directeur Cor Honkoop.

Natuurinclusief

Natuurinclusief telen betekent dat je de natuur niet alleen optimaal gebruikt, maar ook spaart en verzorgt. Kruidenrijke akkerranden worden ingezaaid met bloemen en kruiden. Deze akkerranden bevorderen de insectenstand welke weer dient als voedsel voor weidevogels. Bij vogelgraan is de zaaidichtheid lager en worden er aanvullende voorwaarden gesteld aan grondbewerking en gewasbeschermingsmiddelen. Dit bevordert de nestgelegenheid voor zangweidevogels zoals de veldleeuwerik en de gele kwikstaart.

Belangen komen samen

Met dit initiatief komen de belangen van natuur, boer en bedrijfsleven op Texel samen. Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging De Lieuw Texel selecteert en begeleidt de duurzame gersttelers. De telers krijgen van de Texelse Bierbrouwerij een compensatie voor de lagere opbrengst en de extra inspanningen. De natuurinclusieve gerst wordt na de oogst ingezameld en opgeslagen door Agrifirm bij de Landbouw Centrale Texel, waarvandaan de Texelse Bierbrouwerij haar gerst afneemt.

Langdurige samenwerking

De eerste stappen in een langdurige samenwerking zijn hiermee gezet. Boeren dragen extra zorg voor de Texelse natuur. De Lieuw vergroot het aantal hectares natuurinclusieve landbouw op Texel significant. De Texelse Bierbrouwerij ziet deze langdurige samenwerking als een extra bijdrage aan een betere toekomst voor haar geliefde Texel.