De monniken van de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren gaan de verkoop van hun Trappistenbieren anders organiseren, met als doel malafide handelaars van het schaarse bier te weren. Het reservatiesysteem via de telefoon wordt afgeschaft en wordt vervangen door een webwinkel op www.trappistwestvleteren.be. Het nieuwe systeem heeft een aantal belangrijke voordelen voor de liefhebbers van Westvleteren. Zo zullen ze, zolang de voorraad strekt, vrij kunnen kiezen tussen de drie soorten van Trappist Westvleteren, met een maximum van twee kratten per aankoop. De monniken hebben in de webwinkel een ‘slimme’ digitale wachtkamer laten inbouwen. Hierdoor krijgen consumenten die geruime tijd terug of nog nooit een bestelling geplaatst hebben, voorrang op particulieren die minder lang geleden Trappist Westvleteren besteld hebben.

Afscheid biertelefoon
Bier! magazine was op 14 juni jl. bij de persconferentie in de abdij in Westvleteren. Broeder/Abt Manu van Hecke vertelde daar de reden van deze wijziging. Tot 2005 konden bierliefhebbers op vastgestelde dagen en uren Trappist Westvleteren kopen in het verkoopmagazijn van de Sint-Sixtusabdij. Door de plots ontstane hype werd de vraag echter veel groter dan het aanbod. De monniken schakelden toen over op reservaties via de zogenaamde ‘biertelefoon’ om aldus een spreidingssysteem in te voeren voor het afhalen van het bier. Dit systeem heeft lang goede diensten bewezen, maar langzaamaan werd steeds duidelijker dat het toch aan vernieuwing toe was. De biertelefoon bezorgde de mensen die in de Abdij voor de verkoop instaan heel wat stress, en was voor tal van klanten een bron van ongenoegen omwille van de soms lange wachttijden aan de telefoon. Om deze redenen zochten de monniken naar een klantvriendelijk alternatief. “Het nieuwe verkoopsysteem komt tegemoet aan de noden van tal van liefhebbers van Trappist Westvleteren. Wij hebben lang nagedacht over een goed en klantvriendelijk alternatief voor de biertelefoon. De bierverkoop van de Abdij blijft uitsluitend gericht op particuliere klanten. De webwinkel is dus enkel voor consumenten toegankelijk, niet voor professionele kopers”, aldus broeder Manu Van Hecke, abt van de Sint-Sixtusabdij. “Wij wensen namelijk aan zo veel mogelijk mensen de kans te geven om Trappist Westvleteren aan de correcte prijs aan te kopen. Wie zich niet aan de verkoopregels houdt en misbruik maakt van het systeem, zal de toegang tot de webwinkel kunnen ontzegd worden.”

Traceerbaarheid
Dankzij de digitale wachtkamer zullen consumenten die lang geleden een bestelling geplaatst hebben, voorrang krijgen op diegenen die recenter een krat Trappist Westvleteren bestelden. De online verkoop biedt ook voordelen voor de Abdij. Dankzij het nieuwe systeem is het voorraadbeheer nu volledig geïntegreerd en geautomatiseerd. Daarnaast zal ook de traceerbaarheid van de producten aan de hand van de lotnummers van de verschillende brouwsels eenvoudiger verlopen. Ieder verkocht bier is op die manier herkenbaar en terug te herleiden, waarmee de Abdij probeert de strijd aan te gaan met malafide handelaars die tot voor kort het gewilde bier tegen woekerprijzen konden verkopen.

Ook andere producten
Naast de drie bieren van Trappist Westvleteren (Blond, 8 en 12) zal de consument ook glazen van Trappist Westvleteren en producten van andere trappistenkloosters online kunnen kopen. De bestellingen kunnen enkel afgehaald worden aan het verkoopcentrum van de Abdij.

Voor meer informatie betreffende de brouwerij en de bieren van de Sint-Sixtusabdij: www.trappistwestvleteren.be